Beutech zorgt voor een luchtdichte meterkast
Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinig bouwen van nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen. Het betekent dat ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw, waardoor luchtstromen kunnen ontsnappen, zo volledig mogelijk moeten worden gedicht. Ook (vooral) in de meterkast, waar alle belangrijke nutsvoorzieningen binnenkomen. Daarvoor bestaat een oplossing: de Celdex Airseal van Beutech. Deze is leverbaar in verschillende modellen:

 • Meterkastvloerplaat KOMO-keur, model GAS
 • Meterkastvloerplaat KOMO-keur, model Stadsverwarming
 • Meterkastvloerplaat, maatwerk

Button contact beutech

 

 

Lees verder
 ↓

+3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

In de meterkast vinden de meest voorkomende luchtlekkages plaats. De Celdex Airseal voorkomt dat vochtige lucht uit de kruipruimte opstijgt en het binnenklimaat nadelig beïnvloedt. De Celdex Airseal is een kunststof meterkastplaat die in combinatie met een meterkastvloerplaat de meterkast volkomen luchtdicht maakt. Bovendien heeft de plaat een isolerende werking.

Voordelen van Celdex Airseal

 • maakt kieren en naden dicht
 • isoleert
 • kan op maat worden gemaakt
 • wordt prefab aangeleverd
 • monteren en dichten gaan hand in hand
 • bespaart tijd bij de bouw
 • er zijn geen stelblokjes nodig
 • is getest door SHR
 • calculatie van de exacte kosten is mogelijk

Luchtlekken tot wel 30% beperkt!

Het Bouwbesluit van 2012 stelt strenge eisen aan de hoeveelheid luchtlekkage van de omhulling van een gebouw: de bouwschil. Het is niet mogelijk een gebouw volledig luchtdicht te maken, want er zal altijd wat lucht ontsnappen. Maar door energiezuinig te bouwen kan luchtlekken met wel 30 procent worden teruggebracht! Wel is het mogelijk met de Celdex Airseal de meterkast volledig luchtdicht af te sluiten.

Minder energieverlies en meer comfort 

Luchtdicht bouwen levert aanmerkelijk minder energieverlies op. Maar het zorgt ook voor meer comfort in woningen en gebouwen. Want de buitenlucht wordt geweerd en de binnenlucht blijft behouden. Dat betekent dat er in de winter geen koude luchtstromen binnenkomen en in de zomer geen hitte kan binnendringen. Luchtdicht bouwen maakt zo het leefcomfort aangenaam. Maar er zijn meer voordelen.

Luchtdicht bouwen

 • voorkomt condens in de constructie
 • garandeert waterdichtheid
 • verbetert de geluidsisolatie

Strenge eisen, dus luchtdicht bouwen 

Naar verwachting zullen vanaf 2020 op basis van de Europese richtlijn Energy Perfomance Building Directive (EPBD) bijna-energieneutrale gebouwen moeten worden gebouwd.

Daarom luchtdicht bouwen

 • een energiezuiniger gebouw en daarmee lagere energielasten
 • waardeverhoging van het gebouw door een betere isolatie en luchtdichting
 • verhoging woon- en werkcomfort
 • beter binnenklimaat, onder meer door voorkomen vochtproblemen
 • betere geluidwerende eigenschappen
 • voldoet aan de nieuwste eisen in het Bouwbesluit

 

 Button contact beutech