Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Beutech Kunststoffen & Bewerking B.V. wil een langdurige en goede relatie met haar opdrachtgevers.

Onze kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op het leveren van maatwerk en een snelle efficiente, maar vooral zorgvuldige en hoogwaardige dienstverlening naar onze opdrachtgevers, waarbij wij tevens de kosten in het oog houden.

Een open communicatie, de garantie van hoogwaardige uitvoering en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van de kwaliteit. In overleg met de opdrachtgever wordt gestreefd naar een punctuele nakoming van overeengekomen afspraken en levertijden.

Omdat wij ons bewust richten op een beperkt aantal sectoren van de markt en een benelux werkregio hebben, kunnen wij, vanuit specialisatie en ervaring, optimaal voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers. Beutech BV draagt zorg voor adequaat en technisch goed onderhouden materieel. Waar nodig is het personeel en materiaal binnen 24 uur inzetbaar. Daarbij wordt tevens de nodige aandacht besteed aan verantwoorde werkomstandigheden en veiligheid voor eigen personeel en derden.

Personeelsleden zijn kundig en in staat zelfstandig te opereren. Ze worden in de gelegenheid gesteld, en waar nodig gestimuleerd, de nodige opleidingen en trainingen te volgen en hun vakkennis op peil te houden. De directie verwacht van alle medewerkers motivatie en een actieve bijdrage in het handhaven en, zo mogelijk verbeteren, van ons kwaliteitsniveau.

De directie ziet toe  op een continue verbetering en aanscherping van ons kwalitaitsmanagmentsysteem ISO 9001:2000 en een optimalisering van klanttevredenheid.

Namens de directie.